Cơ hội nghề nghiệp

Trở thành Người Wonder House, mỗi thành viên sẽ có cơ hội đạt mức thu nhập như mong muốn cùng nhiều chính sách đãi ngộ, phát triển bản thân xứng đáng. 

Thông tin tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Tình trạng đăng tuyển
01 Chăm Sóc Khách Hàng 05 TP. HCM 31/05/2021
02 Web Developer 02 TP. HCM 31/05/2021
03 Chuyên viên Marketing 02 TP. HCM 31/05/2021
04 Kế toán tổng hợp 01 TP. HCM 31/05/2021 Gấp
05 Hành chính Nhân sự 01 TP. HCM 31/05/2021
06 Giám Đốc Kinh Doanh 01 TP. HCM 09/02/2018 Gấp
07 Trưởng phòng kinh doanh 03 TP. HCM 09/02/2018 Gấp
08 Nhân viên kinh doanh 09 TP. HCM 09/02/2018